Alternativ utførelse på kabinett, ellers samme instrument som C116