Modell C126 Tradisjon har proporsjoner som i kunst og arkitektur blir regnet som ideelle. Ofte omtalt som det «gylne snitt» Sett fra dette perspektivet har C126 et glimrende utgangspunkt for å passe inn i hjem der det estetiske er av betydning når instrument skal velges. I tillegg til et harmonisk ytre er selvsagt alle klanglige parametere ivaretatt. Her får man et instrument med et klart og delikat bassregister og en diskanttone som gnistrer!