Det er alltid hyggelig med positive tilbakemeldinger fra de som prøver instrumentene våre.
«Le Monde de la Musique» er et av de ledene franske musikalske tidsskrifter, og uttaler følgende: «Umiskjennelig utviklet for den krevende musiker» – «nydelig mekanikk som har klare likheter med sine langt mer kostbare søsken» – «med modell 182 International har Schimmel produsert et flygel som er i stand til å yte rettferdighet til store deler av piano repertoaret.
Dette er tilbakemeldinger gjør alle involverte ved Schimmel stolte, og gjør det inspirerende å forfølge ideen om videre innovasjon.