Innovasjon og markedsinnsikt gjorde Schimmel til en av de største pianofabrikkene i Tyskland i løpet av nittenhundretallet. Grunnleggeren Wilhelm Schimmel lanserte slagordet «kvalitet vil alltid være etterspurt», og det har siden den gang vært Schimmels grunntanke. I nyere tid har Schimmel tatt i bruk moderne produksjonsmetoder og innovative løsninger i forhold til instrumentenes konstruksjon. Alt for å kunne tilby verdens pianister kvalitetsinstrumenter – «made in Braunschweig, Germany»