Schimmel bruker mye tid og arbeid på å utvikle perfekte hammerhoder til sine instrumenter. Helt siden hammerteknikken ble oppfunnetI 1700 har det vært en pågående prosess i optimalisering av hammerens egenskaper.Mange parametere blir kontinuerlig utviklet. Tettheten og vekt av filt, fleksibilitet, type ull som benyttes, korrekt behandling og utforming osv.osvAlt dette for å sikre utøverens det absolutt best tenkelige anslagsfølelse.

Konzert 219 er en helt ny størrelse i Schimmels sortiment. Lengden på 219cm gjør det velegnet til allsidig bruk. Instrumentet kringkaster godt, og er velegnet til både scene og studio bruk. Instrumentet tåler godt å bli fraktet, og stemmingen holder usedvanlig godt.  Aspheim piano i Oslo bruker instrumentet som sitt faste utleie instrument nettopp på grunn av instrumentets solide byggekvalitet.