Pythagoras av Samos sies å ha hevdet at «Alt er relatert til tall». I antikken, eksperimenterte han på et en-strengs instrument for å oppdage forholdet mellom toner og tall. Denne sammenhengen er fortsatt relevant i dag for konstruktører på Schimmel: for eksempel når de beregner og utvikler støpejerns plater for spesifikke instrumenter i henhold til stabilitet og akustiske kriterier.

I dag brukes sofistikert programvare for å regne ut de akustiske parameterne individuelt for hver modell hos Schimmel. Presisjonsarbeid som f.eks. å bore og tilpasse hull i stemmestokk og jernramme blir computerstyrt for perfekt nøyaktighet.

Schimmels modell 230 utnytter med dette sin tilmålte størrelse på best tenkelig måte.
Resultatet er et flygel med utrolig presisjon, og klanglige egenskaper som går utenpå hva man kan forvente av et flygel på 230cm