K122 er inngangsmodellen til Schimmels konzert serie. Her er alle parametere som er unikt for konzert modellene på plass. Påkostet klaviatur med belegg som gir den best tenklige fingerfølelse, klangbunn som er håndplukket, stresstestet og tørket i flere omganger. Før instrumentet forlater fabrikken er det gjennomregulert gjentatte ganger over flere måneder for å sikre at alle momenter er stabile og holdbare.