Konzert 132 er i sum resultatet av all kunnskap Schimmel besitter om pianotilvirkning. Instrumentet er kompromissløst satt sammen og tar i bruk all kunnskap og teknologi fabrikken besitter. Nye konzert 132 har fått utregnet ny mensur som sikrer enda klarere og friskere bassregister. Instrumentet kan oppsummeres som en innovativ konstruksjon som tar vare på de tradisjonelle verdiene. En perfeksjon og estetikk som vil fortsette å bergta fremtidige generasjoner.