Hos Schimmel arbeider det dedikerte håndverkere som har som hovedoppgave å sørge for instrumentenes tonale karakteristikk. Verktøyet som blir benyttet er i hovedsak nåler. Med titusener av målrettede stikk får hammeren ønsket konsistens, som igjen gir tonen man er ute etter. Dette er en fin kunst som kun et fåtall eksperter behersker.

Schimmel K175 passer perfekt som stueinstrument. Instrumentets klang vil alltid bli farget av rommet instrumentet blir plassert i. Forhold som materialer i tak, vegger og gulv vil være med på påvirke klangen. Størrelse på rommet, høyde under taket, møblering og tepper er også faktorer som vil ha innvirkning på hvordan et instrument klinger.
Schimmels forhandlere i Norge har pianoteknikkere som kan gjøre en sluttintonering hjemme hos kunden for å sørge for at instrumentet klinger optimalt i forhold til rommet og kundens ønske.