Med lengden 256cm er dette flygelet på mange måter i sin egen klasse. Denne modellen er 16cm lenger en den tradisjonelle 240cm, som mange produsenter tilbyr. Dermed fyllerK256 behovet for en modell mellom 240cm og 280cm. Flygelet benytter samme materialer og mekanikk som K280, og oppleves dermed som et kompromissløst konsertinstrument.