W206 henvender seg til de som ønsker seg et flygel i en størrelse på over 2 meter, men som er avhengig av et moderat kostnadsbilde. Alle Schimmels grunntanker er på plass i konstruksjonen, og gir med dette fantastisk pris/ytelsesforhold.