Wilhelm Schimmel er en ny instrumentserie oppkalt etter Schimmels grunnlegger.
«kvalitet vil alltid være etterspurt» var Wilhelm Schimmels slagord, og med dette i bakhodet har vi laget en helt ny serie instrumenter som skal være klassisk Schimmel håndverk, men også være bredere tilgjengelig ved å hevde seg i de lavere prisklassene. Ved å gjøre instrumentene enkle i utformingen, uten kostbare eksteriørdetaljer, har man lykkes med å gjøre startprisen på et instrument fra Schimmel lavere enn hva som har vært mulig tidligere.