Dette er i konstruksjon samme piano som w114, men her med et kabinett i retroutførelse.